Veenweideroute (30km)

De route begint vanaf TOP Boskoop, hier is de mogelijkheid om uw auto te parkeren. Naast de TOP is de Sortimentstuin ‘ Harry van de Laar’ deze is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang en bevat ruim 2 hectare met meer dan 2500 verschillende boomkwekerijgewassen. De route gaat door het ‘Boskoop gebied’ en is bekend als grootste aaneengesloten boomkwekerijgebied ter wereld. Het gebied kent een prachtige afwisseling tussen waterrijk boomkwekerijgebied, laag gelegen droogmakerijen en veenweidepolders. Naast het vele groen bezit Boskoop ook 12 rijksmonumenten en zijn er talrijke ophaal-, draai- en boogbruggen. Deze karakteristieke bruggen zijn eertijds aangelegd om de vaarsloten in het slagenlandschap voor transport over water bereikbaar te houden. Het slagenlandschap is een landschap waarbij verkaveling heeft plaatsgevonden in smalle banen (slagen) met sloten daartussen. Ook gaat de route langs de Reeuwijkse Plassen. De Reeuwijkse plassen zijn ontstaan door turfwinning. Het veen werd tot ver onder het grondwaterpeil weggebaggerd om te worden gedroogd tot turf die werd opgestookt. Tegenwoordig worden de veenplassen gebruikt voor recreatie. Het gebied wordt beheerd door het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse plassen en omgeving.

Start: TOP Boskoop
Aantal kilometers: 30
Klik hier voor de route.

Startpunt TOP Boskoop

Contactgegevens

Veenweideroute (30km)
  • Rijneveld 153
  • Boskoop
logo-BBR

Het leven is hier buitengewoon mooi! In onze gemeente vind je rust en ruimte. Om ons heen de drukte van de randstad, maar eenmaal in onze dorpen vind je de rust van het platteland.

Bodegraven-Reeuwijk heeft veel recreatiemogelijkheden, gezellige winkelstraten en uitstekende horecagelegenheden. Onze dorpen hebben hun eigen karakter. Samen leven is hier nog samenleven. Het is hier iedere dag thuiskomen.

© 2018 Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk